اخبار
يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
کار دانشجویی راهنمای ثبت شرکت دانش بنیان دردسترس دانشجویی می باشد.

ثبت نام دوره های سواد رسانه ای، مدیریت خانواده و چگونه یک نماز خوب بخوانیم در سامانه آموزش مجازی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان آغاز شد.

مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه برگزار شد.

کارگاه اخلاق حرفه ای سطح 3 با حضور اساتید محترم هیئت علمی و با حضور دکتر خوئی به عنوان مدرس، شروع به کار کرد.