اخبار
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
کار دانشجویی راهنمای ثبت شرکت دانش بنیان دردسترس دانشجویی می باشد.

کارگاه هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی زنجان با موضوع تمدن نوین اسلامی در مرکز همایش های بین المللی روزبه برگزار گردید

برگزاری انتخابات هیئت امنای هیئت فاطمیون دانشگاه

مسابقه تفسیر سوره حجرات ویژه کارکنان دانشگاه