نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشكي زنجان


اخبار
چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
کار دانشجویی راهنمای ثبت شرکت دانش بنیان دردسترس دانشجویی می باشد.

جهت ثبت نام به ادامه مطالب مراجعه کنید.

در این دیدار که به همت دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید جناب آقای دکتر قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا به بیان مسائلی پیرامون کار تشکیلاتی و افزایش روحیه خودباوری در بین جوانان انقلابی دانشجو که دغدغه مسائل فرهنگی و حل مشکلات و معزلات جامعه خویش را دارند، پرداختند.

این نشست روز دوشنبه 9 اسفندماه 95 در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با حضور مسئول محترم نهاد، مدیر اجرایی نهاد و معاون محترم فرهنگی دانشجویی و سایر اعضای محترم معاونت دانشجویی برگزار گردید.