اخبار
جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
کار دانشجویی راهنمای ثبت شرکت دانش بنیان دردسترس دانشجویی می باشد.

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان زنجان دوره یک ساله "معارف زندگی ساز" ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برگزار می کند.

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از کتاب "دفاع از قرآن" رونمائی به عمل آمد

اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید 96 بعد از 4 روز با حضور 140 نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در غالب 4 کارگاه با دو موضوع ......