اخبار
چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠
 

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها حسب عنايت و دستور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌ العالي) با هدفي متعالي و در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهي و در راستاي تبيين ارزشهاي اسلامي و تعميق آگاهيهاي ديني و اعتقادي دانشجويان و دانشگاهيان و بر اساس مصوبة نهايي اسفندماه سال 1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني جديد براي تحقق منويات معظم‌ له، بر اساس اهداف و وظايف معين تشكيل گرديد كه در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.


نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها در جهت نيل به اين اهداف و وظايف الهي دو اصل مهم و اساسي را فراروي خود قرار داده است :

1ـ تأكيد و تلاش جدي بر حركت‌هاي زيربنايي و عميق فرهنگي در راستاي رشد و توسعه انديشه‌ها و آگاهيهاي ديني و اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان.

2ـ ايجاد و تقويت روحيه تحرك و مشاركت فعال دانشجويان و دانشگاهيان در عرصه فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه و دانشگاهها.

اهداف:

1 ـ توسعه و تعميق آگاهيها و علائق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.

2 ـ ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.

3 ـ رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه.

4 ـ حمايت و هدايت فكري تشكلهاي دانشجوئي و دانشگاهي.

5 ـ حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرائي و علمي.

6 ـ مقابله با ترويج عقائد و افكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خود باوري و استقلال فكري.

7 ـ تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

 

وظائف:

1 ـ تبيين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.

2 ـ انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامة جماعت و برپائي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.

3 ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينة علوم و معارف اسلامي از قبيل برگزاري گردهمائيها و نشستهاي تخصصي، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.

4 ـ حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمائي و ارشاد فكري و اخلاقي و پاسخگوئي به مسائل شرعي.

5 ـ هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجوئي و دانشگاهي و تقويت فعاليتهاي اسلامي در دانشگاه.

6 ـ مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائيها براي دستيابي به راه‌حلهاي مناسب.

7ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامة نماز در دانشگاهها.

8 ـ همكاري با نهادها و مراكز حوزه‌اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

9 ـ گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.

10 ـ تائيد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه.

11 ـ نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور ادارة دانشگاهها، تتشكلها و فعاليتهاي فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.

12 ـ بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي.

13 ـ حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.

14 ـ اعلام نظر كتبي دربارة خلافهاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزشها وديدگاههاي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد، به مسئولان ذيربط، براي اصلاح.

شرح مختصری از وظابف مسئول نهاد:

حمایت، هدایت و نظارت در دانشگاه علوم پزشکی زنجان(کلیه مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی و ...)

 
 
 

شرح مختصری از وظابف معاون فرهنگی نهاد:

1-     برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های مصوب با مشارکت مدیریت ها ، کانونها ،‌هیأت ها و تشکل های دانشجویی

2-     نهیه تقویم مناسبتی جهت اجرای برنامه های دفتر

3-     پیگیری و تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی نهاد بعنوان دبیر شورا

4-     پیگیری ، تلاش و برنامه ریزی جهت استفاده بهتر از مبلغان، کارشناسان و روحانیون در دانشگاه

5-     پیگیری و هماهنگی جهت تشکیل جلسات وفاق تشکل ها ، کانونها ،‌هیأت ها و مدیران نشریات

6-     پیگیری امور مربوط به نماز جماعت در دانشگاه و واحدهای تابعه

شرح مختصری از وظابف مسئول اجرایی نهاد:

1-     تنظیم برنامه های اجرایی و جلسات نهاد

2-     ارائه تراز نامه های مالی و اعتباری بر حسب ضرورت های اعلام شده از طرف ذیحسابی نهاد به دفاتر استانی

3-     انجام امور روابط عمومی نهاد در دانشگاه در راستای تحقق اهداف و برنامه های نهاد و تنظیم شعائر اسلامی و مناسبت های ویژه

4-     اخذ ، جمع آوری و ارسال اخبار دفتر و دانشگاه به مأوا و سایر مدیریت های مرتبط ستادی

5-     ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با واحدهای زیربط دانشگاه جهت اجرای برنامه های دفتر

6-     تسهیل در انجام وظایف دبیران شوراهای راهبردی و دانشجویی در تشکیل جلسات

شرح مختصری از وظابف مسئول واحد خواهران نهاد:

1-     تلاش در جهت ایجاد فضای معنوی توأم با نشاط از طریق نظارت بر خوابگاهها و برنامه ریزی جهت انجام فعالیت های دینی ، فرهنگی و سیاسی در خوابگاههای دختران

2-     برگزاری جلسات مشاوره ویژه دختران دانشجو در خوابگاهها

3-     ایجاد ارتباط ، تعامل و همکاری مستمر با مسئولین امور زنان دانشگاه و مراکز مرتبط با مسائل زنان در سطح شهرستان با هماهنگی مسئول نهاد

4-     ارتباط مستمر و فعال با خواهران تشکل های مختلف دانشجویی به منظور هدایت ، حمایت و نظارت بر تشکل ها و فراهم نمودن زمینه وفاق و تشریک مساعی در میان نیروهای فعال فرهنگی سیاسی خواهران در دانشگاه

5-     رصد فضای فرهنگی سیاسی و شناسایی جریان های فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان

6-     شناسایی ،‌جلب و جذب مشارکت خواهران دانشگاهی فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

آدرس محل کار

تلفن محل کار

نمابر

حجت الاسلام والمسلمین محرمعلی شیرمحمدی

مسئول نهاد

خارج فقه و اصول

ستاد دانشگاه(میدان آزادی)

33156235

33420668

33420669

حجت الاسلام والمسلمین جواد باقری

معاون فرهنگی نهاد

دکتری علوم قرآن و حدیث

مسجد طه- طبقه دوم

-

-

آقای مسعود رستمخانی

مسئول اجرایی نهاد

مهندس معدن

دانشکده دندانپزشکی- طبقه همکف

33471812

33471812

خانم مریم محمدی

مسئول واحد خواهران نهاد

کارشناس ارشد حقوق خانواده

دانشکده پزشکی- طبقه دوم روبروی گروه معارف

33140319

-

حجت الاسلام والمسلمین جمال خالقی

دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه

سطح 2 حوزه

دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

33773128

-

آقای دکتر سید مسعود شاهمرادی

مسئول دفتر پژوهش نهاد

دکتری تاریخ

دانشکده داروسازی

33473635

-

حجت الاسلام والمسلمین داود رحمانی

مسئول روابط عمومی و کتابخانه امام علی

سطح 2 حوزه

مسجد طه- طبقه دوم

-

-

حجت الاسلام والمسلمین سعید اسدی

مسئول دفتر مشاوره

سطح 2 حوزه

بیمارستان آیت الله موسوی

-

-

حجت الاسلام والمسلمین احمد قزلباش

مسئول دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی و شبهات دینی

سطح 2 حوزه

دانشکده دندانپزشکی

طبقه همکف

33471812

-

آقای دکتر علی اسدی

دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه

دکتری بهداشت محیط

دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

33773128

-

آقای مسعود ابراهیمخانی

مسئول دفتر مسئول نهاد-

مسئول رسانه و تبلیغات

مهندس کامپیوتر

ستاد دانشگاه(میدان آزادی)

33156235

-

محمد معین زینالی

مسئول سایت

دانشجوی پزشکی

دانشکده دندانپزشکی

33471812

-