اخبار
سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
 


شماره خبر :٥٢٨٦٤٤

تاریخ انتشار خبر : 1396/07/22 ا ١١:١٢
دفاع از قرآن (در رد کتاب نقد قرآن)
دفاع از قرآن (در رد کتاب نقد قرآن)
بنا به درخواست اساتید و دانشجویان گرامی و جهت سهولت دسترسی همگانی به کتاب <<کتاب دفاع از قرآن>> فایل pdf این اثر در اختیار عموم قرار میگیرد. همچنین انتشار این کتاب جهت استفاده جویندگان حقیقت بلامانع است.

بنا به درخواست اساتید و دانشجویان گرامی و جهت سهولت دسترسی همگانی به کتاب <<کتاب دفاع از قرآن>> فایل pdf این اثر در اختیار عموم قرار میگیرد. همچنین انتشار این کتاب جهت استفاده جویندگان حقیقت بلامانع است.

چندی از مقدمه:

مقدمه
قرآن بارها آدمی را توصیه به تفکر و تعقل در امر دین و آیات الهی میکند و از ایمان
کورکورانه بر حذر میدارد و این نوع ایمان را از نازلترین نوع ایمان میداند و خود مشوّق
تدبر و تعمق در دین است. اگر هدف قرآن تعبد محض و ایمان کورکورانه بود هیچوقت
دعوت به تدبر نمیکرد ازاینرو قرآن از سؤال و کشف حقایق آیات الهی استقبال میکند
اما در طول زمان افرادی بودهاند که نه به خاطر کسب معارف قرآنی بلکه به دلیل دشمنی
و کینه از اسلام و کتاب آسمانی از هیچ بهانه و افترا بر این کتاب آسمانی فروگذار نکردهاند.
در قرون اخیر با شروع نهضت رنسانس در جهان غرب، حمله به دین و خداوند بیشتر
نمود پیدا کرد لذا شبهات و مکاتب جدیدی در مقابله با دین شکل گرفت، در این بین
بعضی از مکاتب، افیون بودن دین و مرگ خدا را مطرح کردند و بعضی هم رسالت دین
را محدود در زندگی فردی دانستهاند. گرچه در این مدت اقداماتی در دفاع از دین در جهان
غرب از جانب دینداران انجام شد اما موارد زیادی نقش تعدیل مفاهیم دینی و انفعالی را
داشته اند.

برای دریافت روی لینک زیر کلیک فرمایید

دریافت کتاب <<دفاع از قرآن>>