اخبار
چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠
 
کانون قرآن و عترت اساتید دانشگاه عضو می پذیرد.
برنامه کامل کارگاه های ضیافت اندیشه اساتید 98
فایل های آموزشی جهت آشنایی بیشتر با دوره اندیشه سیاسی اسلام (ضیافت اندیشه98)
ظرفیت جدید برای ثبت نام اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ایجاد شد.
دور جدید ضیافت اندیشه اساتید برگزار می شود.

2 3 صفحه بعدی >>