اخبار
چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
 
برنامه کامل کارگاه های ضیافت اندیشه اساتید 98
فایل های آموزشی جهت آشنایی بیشتر با دوره اندیشه سیاسی اسلام (ضیافت اندیشه98)
ظرفیت جدید برای ثبت نام اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ایجاد شد.
دور جدید ضیافت اندیشه اساتید برگزار می شود.
اردوی زیارتی فرهنگی سیاحتی مشهد مقدس ویژه اعضای محترم هیئت علمی و پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می شود.

2 3 صفحه بعدی >>