اخبار
چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠
 
فرم ثبت نام سفر زیارتی مشهد
لطفا قبل از پرکردن این فرم حتما قوانین و شرایط مطالعه کنید.
نام و نام خانوادگی سرپرست : *
شماره تماس:*
سن:*


نام و نام خانوادگی
سن
نسبیت
لطفا قبل از پرکردن این فرم حتما قوانین و شرایط مطالعه کنید.
لطفا ابتدا اطلاعات سرپرست را پر کنید سپس با کلیک کردن گزینه <<اضافه کردن اضاءخانواده>> میتوانید سایر اعضاءخانواده اضافه کرده .
سپس گزینه <<ویرایش>> ظاهر شده با کلیک کردن بر آن میتوانید نام اعضاء را ویرایش یا حذف کنید.
لطفا بادقت پرنمایید.